Velkommen
Om Næstved Kunstforening
Medlemskab
Udstillinger/Arrangementer
Aktuel udstilling
Andre arrangementer
Fotoarkiv
Publikationer
Meddelelser fra bestyrelsen
Links
Kontakt

Aktuel udstilling:


Harald Essendrop, Ib Wolffbrandt & Villy Daugaard


29. juni til 11. august 2019

Der er fernisering lørdag den 29. juni, kl. 13-16. Udstillingen åbnes af billedkunstner og medlem af Næstved Byråd Helle Jessen. Åbningstale og lodtrækning kl. 13.30.

Harald Essendrop

Harald Essendrop (1901-1978) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1923. Harald Essendrop boede og virkede på Sydsjælland det meste af sit liv. Han var en respekteret maler og modtog en række legater og udmærkelser. Han købte i 1923 et fiskerhus på Enø Kystvej, hvortil han senere byggede et atelier. Han var glad for at rejse og opleve nye steder, men det var hjemme, han arbejdede koncentreret med sine foretrukne motivkredse.

Harald Essendrop var optaget af at arbejde med religiøst forankrede figurkompositioner og stramt komponerede opstillinger, men han huskes nok især for sine mange dejlige skildringer af de sydsjællandske kystlandskaber. Han var en anerkendt kunstner, som igennem mange år udstillede på Charlottenborg. Han udførte mange bestillingsopgaver f.eks. portrætter af Næstved-borgmestre.

For Harald Essendrop stod det klart, at mystikken i religionen såvel som i livet og kunsten var, at vi ikke forstår helt og fuldt, men aner det væsentlige. Sådan var hans livsfilosofi og i denne ånd malede han sine billeder.

Harald Essendrop var sammen med en række andre kunstnere med til at grundlægge Næstved Kunstforening i 1932.

Ib Wolffbrandt

Ib Wolffbrandt (1919-1993) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1946. Fra 1947 fik han arbejde hos Kähler i Næstved, hvor han arbejdede i 13 år - både med pottemageri og skulpturer. Ib Wolffbrandt fik i 1960 eget værksted på sin bopæl i Mosen, Ravnstrup, hvor han arbejdede aktivt til sin død i 1993.

Ib Wolffbrandt var primært billedhugger og keramiker, men arbejdede på en række forskellige felter f.eks. sort-hvide tegninger, pastelkridttegninger, skulpturer i sten, beton, ler eller jern, grafik og maleri samt relieffer og kakler med påmalede eller tegnede figurer. Ib Wolffbrandt arbejdede med den naturalistiske figur i en personlig stiliseret form, der ændrede sig mærkbart gennem tiden mod mere abstrakte arbejder.

Ib Wolffbrandt var i en lang årrække medlem af Gruppe Syd. Han har udstillet på Charlottenborgs forårs- og efterårsudstillinger, Den Fries forårsudstilling samt på flere separate udstillinger.

Villy Daugaard

Villy Daugaard Pedersen blev født i Næstved i 1915. Familien flyttede senere til Lundby, hvor hans far slog sig ned som malermester. Villy kom som ung i malerlære hos sin far, men allerede tidligt viste han mere interesse for at dyrke malerkunsten end for at hvidte lofter. Inspirationen fik han uden tvivl fra sin far, som selv dyrkede maleriet.

Villy havde også andre interesser, og i 1936 blev han gift med Vera og fik sin første søn. To år senere bosatte familien sig i Næstved, hvor han fik arbejde som malersvend. Det fik stor betydning for hans udvikling, at han her mødte andre lokale kunstnere. Lange somre blev tilbragt i Karrebæksminde, hvor kontakten med ældre kunstnere bidrog til de unges udvikling. I 1941 sendte Villy billeder ind til Kunstakademiets malerskole med det positive resultat, at han blev optaget. De nu 2 børn blev sat i pleje hos Villys forældre, men omkring nytår 1944/45 måtte han vende hjem til Lundby for at fortsætte malerforretningen.

I de næste 15 år fortsatte Villy mere eller mindre som malermester i Lundby. Dette var jo næppe ønskedrømmen efter at have fået en inspirerende uddannelse på Akademiet og oplevet kunstnermiljøet i København. I årene 1944, 1946, 1947, 1948, 1951 og 1961 kom yderligere 5 sønner til verden, så der nu var 7 børn, der skulle forsørges. Villy var fanget i et dilemma mellem pligten overfor familien og sine brændende ønsker om at udøve sin kunst og opnå anerkendelse som kunstner.

Villy fulgte i hele perioden den naturalistiske linje, som han var fortrolig med. Hen mod 1960 ændrede billedet sig. Økonomien bedredes, og han opgav malerforretningen. Hans interesse rettede sig mod detaljen, og med de såkaldte "bindingsværksbilleder" opnåede han endelig den anerkendelse som kunstner, han havde higet efter.

Villy døde i 1994 efter et langt og godt liv.

Næstved Kunstforening - Sct. Peders Kirkeplads 14 C - 4700 Næstved - tlf. 52 39 79 60 - Webmaster Ellen Olsen - Opdateret d. 23.6.2019