Historien om Næstved Kunstforening

Af Lise Magius Larsen

Sydsjælland har i adskillige år haft mange kunstnere boende - dels som tilknyttet Kählers keramiske virksomhed, dels på grund af det specielle lys på Enø, der har lidt samme karakter som på Skagen. I efteråret 1932 tog kunstnere som K. Hansen Reistrup, Harald Essendrop, Arthur Christensen, Albert Svensen m.fl. initiativet til at oprette en kunstforening, og den 25. oktober 1932 var der stiftende generalforsamling.

I formålsparagraffen stod, at Kunstforeningen skulle virke for udbredelsen af god kunst ved udstillinger, foredrag og udflugter til andre udstillinger og samtidig give de mange lokale kunstnere mulighed for at vise deres arbejder. Dette skete i mange år, ved at de kunne benytte ovenlyssalen på museet, og hver gang et billede var solgt, hængte kunstneren et nyt op.

Da Kunstforeningen efterhånden fik egne lokaler, blev der indført en klausul om, at man en gang om året skulle have en udstilling med lokal kunst. Denne er dog nu fjernet, men ellers lever foreningen stadig op til sit formål.

I de første mange år var museets ovenlyssal et af de udstillingssteder, man kunne benytte. Siden udstillede man i en årrække i Kompagnihuset, men i slutningen af 1960'erne fik man for alvor foden under eget bord, da man lejede lokaler i Grønnegade 13, et hus, der senere blev revet ned.

Der kom så nye gode vilkår for Kunstforeningen, da man fik tilbudt lokaler i Boderne. Her fik man udbygget det frugtbare samarbejde med venskabsbyernes kunstnere med udstillinger og udveksling og ved at kunne give kunstnere fra venskabsbyerne mulighed for at male, udstille og feriere i lokalerne.

Da Boderne skulle renoveres og museet udvide, måtte Kunstforeningen flytte til nye og mindre lokaler i sidebygningen til Hotel Kirstine, hvorved muligheden for det nordiske samarbejde delvis måtte ophøre.

I 1983 blev dette lejemål opsagt, da lokalerne skulle bruges til andre formål, og Kunstforeningen måtte endnu en gang flytte - denne gang til de store, lyse og gode lokaler i Amtsgården, som på mange måder blev et løft for foreningen med muligheder for mange spændende, store udstillinger, som helt levede op til formålet. Kunstnerne var begejstrede for lokalerne, medlemstallet voksede, og der blev købt kunst på hver udstilling til bortlodning blandt medlemmerne, dels ved den årlige generalforsamling, dels ved hver fernisering.

Desværre sluttede denne epoke ved slutningen af år 2012, da kommunen satte Amtsgården til salg.

Gennem de over 25 år i Amtsgården har der været mange minderige udstillinger som bl.a. udstillingen af Hendes Majestæt Dronningens skitser til Fru Heerings balletskole "På tå med fru H.", mindeudstillinger for nu afdøde lokale kunstnere, venskabsudstillinger fra bl.a. Sopot og de nordiske lande og skiftende udstillinger af kendte danske kunstnere fra hele landet, ligesom der har været udflugter til bl.a. Arken og Louisiana, foredrag om kunst og kunstnere og andre gode medlemstilbud.

Lørdag den 23. februar 2013 kunne Kunstforeningen så slå dørene op for den første udstilling i de lokaler, Næstved Kommune har stillet til rådighed for foreningen i den gamle Kirkepladsens Skole, siden Musikskolens gymnastik- og festsal, efter en del istandsættelse. Det skete med en lokaludstilling som i tidligere tid.

Det er blevet et udstillingslokale, som fungerer, og der er nu gået et år, hvor Kunstforeningen har bevist, at selv om pladsen er blevet mindre, er det lykkedes at leve op til ønsket om gode udstillinger - også aktuelle som udstillingen i forbindelse med Næstved Havns 75 års jubilæum - foredrag og udflugter bl.a. til Arken ved udstillingen af Frida Kahlo.

Igennem årene har mange ydet en stor og frivillig indsats, som de skal have en varm tak for, og som bliver honoreret med en meget hyggelig nytårskur. Blandt dem er der i årenes løb udnævnt flere æresmedlemmer såsom Mie Madsen, der i en lang årrække var en dygtig og skattet kustode, redaktør Henning Jessen, Næstved Tidende, for den støtte, han og avisen gav foreningen, og endelig to formænd, der hver især ydede en særlig indsats til gavn for Næstved Kunstforening, nemlig Kjeld Riff Andersen og Gerhard Petersen.

Foto: Verner Jensen m.fl.

Velkommen
Om Næstved Kunstforening
Vedtægter
Bestyrelse
Historie
Sponsorer
Lokaler
Butik
Kort
Medlemskab
Udstillinger/Arrangementer
Fotoarkiv
Publikationer
Meddelelser fra bestyrelsen
Links
Kontakt
Næstved Kunstforening - Sct. Peders Kirkeplads 14 C - 4700 Næstved - tlf. 52 39 79 60 - Webmaster Ellen Olsen - Opdateret d. 12.4.2015